23229

VALİLİK ve KAYMAKAMLIK TASDİK (APOSTİL),APOSTİL TASDİK ŞERH İŞLEMLERİ:

APOSTİL, bir belgenin gerçekliğinin tasdik edilerek başka bir ülkede kanuni olarak kullanılmasını sağlayan bir belge onay sistemidir. Apostil kuralları yalnızca 5 Ekim 1961 tarihli Lahey Konferansı’na üye veya taraf devletler arasında geçerlidir. Bu belge onay sistemiyle ilgili üye veya taraf devlet tarafından saptanan yerel bir merci, bakanlık, vb. bir kuruluş, belgenin gerçek olduğunu onaylayarak, başka bir üye veya taraf ülkede Lahey Konvansiyonunda belirlenen kurallar çerçevesinde kullanılması için yasal hale getirir. Apostil tasdiği gerçekleştirilen belge, Lahey Konferansının tüm üye ve taraf devletlerinde geçerli bir belge olarak kabul edilir.
 
Bu yüzden, Lahey Anlaşmasına imza atmış veya taraf ülkelere Türkiye'den gidecek belgelerin Apostil tasdiklerinin yaptırılması zorunludur. Apostil yapılacak belge, hangi ülkede kullanılacaksa önce o ülkenin diline çevirisi yapılır, sonra noter tasdiki yapılıp, kaymakamlık ya da valilikte apostil onay işlemi gerçekleştirilir.
 
Apostillerde ana başlığın Fransızca olarak “Apostille (Convention de La Haye du 5 Octobre 1961)” şeklinde yazılması zorunludur. Bir apostil belgesi aşağıdaki unsurlardan oluşur:
 
Al-Sel Tercüme Bürosu olarak, Valilik Tasdik (Apostil) işlemleri ve Apostil Tasdik Şerhi konusunda siz değerli müşterilerimize hizmet vermekteyiz.

BÜYÜKELÇİLİK ONAY İŞLEMLERİ:


Yurt dışında, resmi işlemlerde kullanılacak çevirilerin büyük çoğunluğu için noter tasdiki ve Apostil tasdiki ya da apostil anlaşmasına dahil olmayan bir ülke ise Valilik ve Konsolosluk tasdiki istenmektedir.
 
Konsolosluk tasdiki istenen evraklardan bazıları aşağıda belirtilmiştir.
 
Sicil Gazetesi,
Faaliyet Belgesi,
Pasaport,
Diploma,
Transkript,
Sertifika,
Mahkeme Evrakları,
Sabıka Kaydı,
Nüfus Kayıt Örneği vb.
 
 
Tercümesi, noter tastiki ve apostil tasdiki yapılmış belge, konsolosluk tasdikine hazırdır. Konsolosluk tasdiki için, her ülkeye göre sayfa başı tastik ücreti farklıdır.

Al-Sel Tercüme Bürosu olarak, Ankara'da konsolosluğu bulunan ülkelerin Konsolosluk Tasdikini yapmaktayız.